TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 12/10/2021 - 12/11/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
2.56% 2 lượt
04
1.28% 1 lượt
05
5.13% 4 lượt
06
2.56% 2 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
3.85% 3 lượt
10
1.28% 1 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
3.85% 3 lượt
14
1.28% 1 lượt
15
1.28% 1 lượt
16
1.28% 1 lượt
17
6.41% 5 lượt
18
2.56% 2 lượt
19
2.56% 2 lượt
20
5.13% 4 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
2.56% 2 lượt
23
1.28% 1 lượt
24
2.56% 2 lượt
25
1.28% 1 lượt
26
1.28% 1 lượt
27
2.56% 2 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
3.85% 3 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
2.56% 2 lượt
32
2.56% 2 lượt
33
2.56% 2 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
1.28% 1 lượt
36
3.85% 3 lượt
37
1.28% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
3.85% 3 lượt
40
3.85% 3 lượt
41
5.13% 4 lượt
42
2.56% 2 lượt
43
1.28% 1 lượt
44
3.85% 3 lượt
45
2.56% 2 lượt

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )